Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

W naszej Przychodni czekają na Ciebie specjaliści wszystkich dziedzin stomatologii

Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

W naszej Przychodni czekają na Ciebie specjaliści ortodonci oraz stomatolodzy dziecięcy

Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

W naszej Przychodni czekają na Ciebie specjaliści protetyki, chirurgii i implantologii

Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

Wykonujemy również zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym także w ramach kontraktu z NFZ
Strona główna » Przetargi 2014

Przetargi 2014

OGŁOSZENIE

 
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie
 
ul. Batorego 3, 31-135 Kraków
 
 
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 EURO 
 
Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – t.j. z późn. zm.)
 

Przedmiot zamówienia

1.dostawa opatrunków, wyrobów jednorazowego użytku, materiałów stomatologicznych i ortodontycznych i narzędzi przez okres 1 roku od dnia podpisania umowy, z podziałem na pakiety:
 
  • Pakiet I Opatrunki
  • Pakiet II Wyroby jednorazowego użytku
  • Pakiet III Materiały stomatologiczne
  • Pakiet IV Narzędzia
  • Pakiet V Materiały ortodontyczne A
  • Pakiet VI Materiały ortodontyczne B

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną dostawę.

2. dostawa sprzętu medycznego 
  • Pakiet VII Sprzęt medyczny
Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup, dostawę, montaż i szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zakupionego sprzętu.
 
Kod CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne (więcje w załączniku ogłoszeni o zamówieniu)

 

PLIKI DO POBRANIA


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WPS.SAG.272-1/14 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO.

Informacji o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych przekazuje zawiadomienie o zawarciu umowy


ARCHIWUM

Archiwum - Przetarg II 2016
Archiwum - Przetarg 2016
Archiwum - Przetarg II - 2015
Archiwum - Przetarg 2015
Archiwum - Przetarg 2014
Archiwum - Przetarg 2013
Archiwum - Przetarg 2012
Archiwum - Przetarg 2011
Archiwum - Przetarg 2010
Archiwum - Przetarg 2009
 
Napisz Wiadomość

Poniższy formularz nie jest formularzem rejestracyjnym. W sprawach dotyczących terminów oraz leczenia prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją lub właściwymi poradniami (numery telefonów znajdują się w zakładce: rejestracja)


Wypełnij pola:
Rejestracja online *
* wymaga epuapu lub podpisu elektronicznego
Zintegrowany Informator Pacjenta Małopolska Świętuje
Świadczenia refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ