Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

W naszej Przychodni czekają na Ciebie specjaliści wszystkich dziedzin stomatologii

Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

W naszej Przychodni czekają na Ciebie specjaliści ortodonci oraz stomatolodzy dziecięcy

Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

W naszej Przychodni czekają na Ciebie specjaliści protetyki, chirurgii i implantologii

Dbamy o zdrowy uśmiech całej rodziny

Wykonujemy również zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym także w ramach kontraktu z NFZ
Strona główna » Pracownia RTG

Pracownia RTG

W pracowni RTG zatrudnione są:
­ St.tech.rtg Ewa Staniszewska – kierownik pracowni, Inspektor Ochrony Radiologicznej
­ St.tech.rtg Ewa Pociecha

W pracowni RTG wykonywane są zdjęcia:

 

 
 
RTG  celowane wewnątrzustne (punktowe )  25,00
 RTG pantomograficzne 75,00
 RTG pantomograficzne na kliszy 80,00
RTG  cefalometryczne 90,00
RTG  cefalometryczne na kliszy 100,00
RTG stawów skroniowo-żuchwowych 1 projekcja 100,00
RTG stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe 150,00
RTG skrzydłowo-zgryzowe  25,00
RTG zgryzowe  40,00
RTG zatok PA 90,00
RTG zatok (stomatologiczne) 80,00
Pakiet ortodontyczny ( pant. + cefalo.) 150,00
RTG fragment rtg pantomograficznego 70,00
Tomografia szczęki górnej lub żuchwy 200,00
Tomografia szczęki górnej i żuchwy 350,00
Tomografia zatok obocznych nosa 350,00
CBCT 5x5 cm 120,00
 

 

Wyposażenie Pracowni RTG:
- Cyfrowy aparat RTG (tomograf) do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrycznych z funkcją tomografii CBCT firmy Vatech , model: Pax-i 3D SMART  SC,
- Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych firmy Vatech, model: EzRay  AIR
 
W pracowni stosujemy ochronę indywidualną pacjenta .
Pacjent przyjmowany jest bez wcześniejszej rejestracji.
Wyniki wydaje się po 5-10 minutach.
Gwarantujemy wysoką jakość i uprzejmość obsługi.
 

 

Pracownia wykonuje zdjęcia RTG na zlecenie lekarzy WPS oraz lekarzy z zewnątrz.

TELEFONY:

12 631 44 80 w. 33
12 631 44 81 w. 33
12 633 36 08 w. 33


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę

 
organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
 
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2
Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
polegające na :
• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; decyzja
PWIS nr 2/176/2019 dotyczy aparatow:
- EzRay AIR – aparat rtg do zdjęć wewnątrzustnych,
- Pax-i 3D SMART SC – aparat rtg do zdjęć zewnątrzustnych (panoramiczne,
cefalometryczne, tomograficzne i inne),
• uruchamianiu pracowni decyzja PWIS nr 1/161/2019
Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
• dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna
wyniosła: poniżej najmniejszej wykrywalnej dawki
• pomiary dozymetryczne osłon stałych wykonane 25.10.2019r na podstawie zatwierdzonego
Projektu Osłon Stałych z października 2019 spełniają warunki rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005/
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /
Dz.U z 2005 poz.168/- określa dopuszczalne wartości narażenia na promieniowanie jonizujące,
które wynoszą:
- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.
Uwaga:
• na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych
12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
• Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 
Napisz Wiadomość

Poniższy formularz nie jest formularzem rejestracyjnym. W sprawach dotyczących terminów oraz leczenia prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją lub właściwymi poradniami (numery telefonów znajdują się w zakładce: rejestracja)


Wypełnij pola:
Rejestracja online *
* wymaga epuapu lub podpisu elektronicznego
Internetowe Konto Pacjenta

Zobacz